Preken

Lucas 2:19   (Maria als voorbeeld)

26 december 2021

Ds. W.F. Wisselink

Lucas 2:21  (Een nieuwe start)

2 januari 2022

Ds. W.F. Wisselink

Lucas 3:21-22   (De doop van Jezus)

9 januari 2022

Ds. W.F. Wisselink


Galaten 5:13 (Roeping)

6 februari 2022

Ds. W.F. Wisselink

Galaten 5:25      (In slagorde)

27 februari 2022

Ds. W.F. Wisselink

Lucas 4:4           (Alles loslaten)

6 maart 2022

Ds. W.F. Wisselink


Lucas 20:13       (Je verzet opgeven)

3 april 2022

Ds. W.F. Wisselink

Lucas 22:20b   (Het leven vieren)

15 april 2022

Ds. W.F. Wisselink

Lucas 24:31a (Jezus herkennen)

17 april 2022

Ds. W.F. Wisselink


Lucas 24:36b (Vrede ontvangen)

24 april 2022

Ds. W.F. Wisselink

Genesis 9:16     (Je staat er niet alleen voor!)

1 mei 2022

Ds. W.F. Wisselink

Joël 2:17  (Christus bidt met je mee)

26 mei 2022

Ds. W.F. Wisselink


Joël 2:18-27       (Er komt eindelijk regen)

29 mei 2022

Ds. W.F. Wisselink

Joël 3              (Ook voor jou)

5 juni 2022

Ds. W.F. Wisselink

Joël 4              (God zet alles recht!)

3 juli 2022

Ds. W.F. Wisselink


Genesis 32:32 (Een nieuwe start)

10 juli 2022

Ds. W.F. Wisselink

Genesis 33:11 (Samen genieten van Gods zegen)

14 augustus 2022

Ds. W.F. Wisselink

Genesis 35:2 (Grote schoonmaak)

28 augustus 2022

Ds. W.F. Wisselink


Kolossenzen 2:6-7 (Wandelen met God 1: Routeverkenning)

4 september 2022

Ds. W.F. Wisselink

Handelingen 6:1-7 (Reisgenoten)

25 september 2022

Ds. W.F. Wisselink

Micha 6:8         (een krachtige oproep)

30 oktober 2022

Ds. W.F. Wisselink


Micha 4:5         (een dankbaar voornemen)

2 november 2022

Ds. W.F. Wisselink

Psalm 4:9 (Wandelen met God 2: De bidkapel in)

6 november 2022

Ds. W.F. Wisselink

Hebreeën 10:25 (Wandelen met God 3: Samen op reis)

4 december 2022

Ds. W.F. Wisselink


Micha 5:4a      (Een groot geschenk)

25 december 2022

Ds. W.F. Wisselink

Psalm 84:12-13 (Onbevangen op weg)

1 januari 2023

Ds. W.F. Wisselink

Johannes 5:7 (Wandelen met God 4: Achter Jezus aan)

8 januari 2023

Ds. W.F. Wisselink


Matteüs 11:28   (Tot rust komen)

22 januari 2023

Ds. W.F. Wisselink

Matteüs 16:13-17 (Wat zeg jij?)

29 januari 2023

Ds. W.F. Wisselink

Matteüs 6:33 (Wandelen met God 5: De pelgrimsbaan)

12 februari 2023

Ds. W.F. Wisselink


Openbaring 7:13-17                         (De witte kleding ligt klaar!)

19 februari 2023

Ds. W.F. Wisselink

Openbaring 19:7-8 (Wandelen met God 6: Op naar de eindbestemming)

5 maart 2023

Ds. W.F. Wisselink

Johannes 6:1-15     (Hoe komen we aan brood?)

8 maart 2023

Ds. W.F. Wisselink


Johannes 6:35 (Brood uit de hemel)

19 maart 2023

Ds. W.F. Wisselink

Johannes 6:68-69 (Wat doe jij met dit brood?)

2 april 2023

Ds. W.F. Wisselink

Johannes 19:26-27 (Jezus aan het kruis brengt zijn moeder thuis)

7 april 2023

Ds. W.F. Wisselink


1 Petrus 1:13 (Nieuwe mensen: hoopvol)

7 mei 2023

Ds. W.F. Wisselink

1 Petrus 1:13 (Nieuwe mensen: heilig)

14 mei 2023

Ds. W.F. Wisselink

1 Petrus 1:22 (Nieuwe mensen: liefdevol)

18 mei 2023

Ds. W.F. Wisselink


1 Petrus 2:2 (Nieuwe mensen: verlangend)

21 mei 2023

Ds. W.F. Wisselink

1 Petrus 2:5a (Nieuwe mensen: geestelijk)

28 mei 2023

Ds. W.F. Wisselink

Jozua 1: 9          (Je Vader gaat met je mee)

4 juni 2023

Ds. W.F. Wisselink


1 Koningen 19:4b (Gods genade ontvangen)

11 juni 2023

Ds. W.F. Wisselink

Psalm 118:24 (Gods dag vieren)

25 juni 2023

Ds. W.F. Wisselink

1 Koningen 19:14 (Gods zorg herkennen)

2 juli 2023

Ds. W.F. Wisselink


1 Koningen 19:21b (Gods weg gaan)

9 juli 2023

Ds. W.F. Wisselink

Filippenzen 1:23-24 (Wat is het beste?)

13 augustus 2023

Ds. W.F. Wisselink

Filippenzen 1:27b (Teamspirit)

20 augustus 2023

Ds. W.F. Wisselink


Filippenzen 2:27 (Tussen hoop en vrees)

3 september 2023
Ds. W.F. Wisselink

Filippenzen 4:2b (Hand in hand)

24 september 2023
Ds. W.F. Wisselink

Kolossenzen 1:24 (Lijden)

1 oktober 2023
Ds. W.F. Wisselink


Kolossenzen 2:14 (Bevrijd!)

15 oktober 2023

Ds. W.F. Wisselink

1 Korintiërs 7:20 (Je mag er zijn)

29 oktober 2023

Ds. W.F. Wisselink

Leviticus 23:39-43 (Laten we een hut bouwen!)

1 november 2023

Ds. W.F. Wisselink


Klaagliederen 3:33 (Verdriet en pijn)

26 november 2023

Ds. W.F. Wisselink

Lucas 1:17 (God maakt een nieuw begin: een krachtige voorbereiding)

3 december 2023

Ds. W.F. Wisselink

Lucas 1:53Lucas 1:53 (God maakt een nieuw begin: een grote omwenteling)

17 december 2023

Ds. W.F. Wisselink