ANBI


De gereformeerde kerk de Bron te Driebergen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Gereformeerde Kerken in Nederland die van de Belastingdienst een ANBI-groepsbeschikking ontvingen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot (de invloedssfeer van) het kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI.

Zie voor verdere informatie onderstaande link:
http://www.gkv.nl/anbi/Driebergen-Rijsenburg/