Actueel


  

 

Zondagmorgen, half tien, stralende zon! Het orgel speelt, maar valt dan stil.

 

 

 

Onze aandacht wordt gericht op een grote bos met prachtige witte bloemen. Ik hoor dat ze gerangschikt zijn in de vorm van een fontein. Er is vast gedacht aan Johannes 4, 14 ”…maar wie het water drinkt dat Ik hem geef zal nooit meer dorst krijgen . Het water dat Ik geef zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft”.

 

 

 

Dan is daar de dominee, donker pak, wit overhemd, geen stropdas, nog jong, heldere stem. Uit eerbied gaan we staan. Samen verwachten we het van de Heer van de kerk. ”Onze hulp is in de Naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft”. Wij kleine mensjes kunnen niet zonder diemachtige Schepper.

 

 

 

Dan hoort ieder die overweldigende woorden: “Genade, barmhartigheid en vrede”. De wereld waarin we leven schreeuwt erom! Hier wordt dat zomaar uitgedeeld, gratis, voor niets, aan wie gelooft.

 

 

 

Het orgels zet in en speelt een voorspel. We zingen de opgegeven psalm en voelen ons verbonden met al die mensen die ons voorgingen.“Verwonderd en met vreugd zal ik uw werken prijzen”. (Psalm 92)

 

 

 

Uw werken prijzen? Zitten hier soms mensen die het allemaal zo goed weten en arrogant op anderen neerkijken? Nee zeker niet; gelezen wordt uit Romeinen 12: “U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is”.

 

 

 

Opnieuw zingen we uit dezelfde psalm: “De Here is mijn rots, Hij zal het recht nooit buigen”.nDit zingend belijden in een wereld die vaak krom noemt wat recht is en waarin velen het gevoel hebben op drijfzand te lopen, doet goed.

 

 

 

Samen zingen, samen bidden, maar ook samen lezen uit de bijbel: 1 Johannes 4, 7-21 met vooral aandacht voor vers 15: ”Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is blijft God in hem en blijft hij in God”

 

 

 

Op de beamer staat het thema van deze morgen: Jezus belijden is zijn liefde aanvaarden.

 

 

 

Wie dat gelooft weet dat hij zichzelf niet redden kan. Liefde aanvaarden…Voor velen die graag hun leven in eigen hand willen houden en ervan uitgaan dat zij geen hulp nodig hebben om gered te worden, is dat moeilijk. Liefde aanvaarden vraagt overgave en vertrouwen en het opgeven van tegenstand. Er zijn momenten in ieder zijn leven dat we tot ontroering / emotie komen om iets van God te vinden. God heeft ons lief! Wij klimmen niet op tot God. Dit moet ons worden gezegd. De echte relatie kan er alleen maar zijn als we Jezus als Gods Zoon en onze Verlosser aanvaarden. Nee, als we dat geloven maakt ons geen arrogante mensen. Mensen die precies weten hoe het zit en hoe het moet. Integendeel. Jezus heeft vervulling gegeven. Kijken naar Jezus en al kijkend veranderen, zodat ik ga lijken op Hem. Die liefde van Hem aanvaarden lost niet alle problemen op, maar we weten wel: Jezus spreekt woorden van eeuwig Leven. Alleen in verbondenheid met hem zal ons leven opbloeien en zullen we geestelijk groeien.

 

 

 

Het is goed om elke zondag samen te komen in “de BRON”. Ieder die hier komt gelooft en belijdt:

 

“Bij U Heer is de levensbron!”.

 

 

 

U bent hartelijk welkom!